headerphoto

Seksualno prenosive bolesti

SIDA (AIDS)

Bolest koja nastaje zbog „propadanja“ odbrambenog sistema čoveka. Uzrokuje je virus HIV-a, a prenosi se seksualnim kontaktom (heteroseksualnim i homoseksualnim) ili korišćenjem iste igle (zadesno ili namerno). Manifestuje se dugotrajnim infekcijama, prolivima, groznicom, gubitkom telesne mase i može biti fatalna. Sadašnja terapija ne dovodi do izlečenja niti može prevenirati bolest. Vakcina, za sada, ne postoji u komercijalnoj upotrebi.

 

Code