headerphoto

Alergijski testovi

Testovi za alergiju koriste se u dijagnostici nekih kožnih oboljenja, u cilju otkrivanja preosetljivosti na pojedine alergene. U odnosu na anamnezu i kliničku sliku, Vaš dermatolog određuje vrstu testova za alergiju koja je indikovana za Vaše stanje.


Koje vrste testova za alergiju postoje?

U našem centru koriste se dve vrste testova:

- prick kožni testovi kojima se dijagnostikuje rana reakcija preosetljivosti

- epikutani testovi kojima se dijagnostikuje uzrok nekih vrsta ekcema