headerphoto

Botulin toksin

Šta je botulin toksin?

Botulin toksin (BT) je prečišćena supstancija dobijena iz bakterija. Odlikuje se time da blokira nervne signale između živca i mišića. Preciznim injiciranjem male količine BT u specifičan mišić, samo se taj mišić „isključi“ što dovodi do njegovog opuštanja i nefunkcionalnosti. Posle toga, mišić ne može da povlači kožu i stvara bore.

Botulin toksin se koristi još od 1980. godine u lečenju brojnih poremećaja mišića ili lečenja razrokosti, Dermatolozi ga koriste u kozmetičke svrhe, još od 1987. godine. FDA (Food and Drugs Administration) u SAD odobrila je upotrebu BT za ove namene kod muškaraca i žena mlađih od 65 godina.

Otklanjanje preteranog znojenja

U cilju smanjenja prekomernog znojenja, BT se aplikuje u pazušne jame, dlanove i tabane i tako dovodi do paralize znojnih žlezda. Na ovaj način, znojenje se značajno smanjuje ili prestaje (zavisi od količine injiciranog BT). Efekat traje 6-9 meseci. Injiciranje se može ponavljati. Dalje >>