headerphoto

Bolesti kože, dlake i noktiju

ERITEMSKI LUPUS (LUPUS ERYTHEMATOSUS) I KOŽA


Bolesnici s eritemskim lupusom (LE) često na koži imaju različite tipove promena. LE promene na koži se dele u dve velike kategorije: LE specifične promene na koži, koje se viđaju samo kod bolesnika sa LE, i LE nespecifične promene na koži, koje se mogu videti na koži i kod bolesnika od drugih bolesti. Razlikujemo tri široke grupe LE specifičnih promena na koži: hronični kožni LE, subakutni kožni i akutni kožni LE. Najčešći oblik među hroničnim kožnim je tzv. diskoidni LE (DLE) koji se može videti kod bolesnika s bilo kojim oblikom LE.

Koja je i kakva relacija između sistemskog i hroničnog kožnog (HKLE) eritemskog lupusa?
Krajnje uprošćeno, LE se može posmatrati kao spektar bolesti; na jednom kraju DLE, a na drugom kraju sistemski eritemski lupus (SLE). Bolesnici s DLE koji je lokalizovan na koži glave i vrata, obično ne razvijaju sistemsku bolest, oni sa subakutnim oblikom mogu imati i zahvatanje zglobova a oni sa akutnim kožnim LE češće imaju aktivnu sistemsku bolest. Bolesnik može imati vrlo malo ili minimalno zahvatanje kože, a ipak imati izuzetno aktivnu bolest (unutrašnja zahvatanja).

Bolesnici sa LE u krvi imaju različita autoantitela, oni sa DLE retko, a oni sa SLE po pravilu. Bolesnici sa SLE u toku bolesti će gotovo svi razviti neku od specifičnih promena na koži, a skoro 65% i neku od nespecifičnih promena na koži. Pored kože, kod SLE bolesnika, mogu biti zahvaćeni i zglobovi, bubrezi, srce, pluća, mozak itd. Detaljan pregled, pažljivi intervju i čitava paleta raznih testova su od pomoći da se postavi dijagnoza i isplanira najbolji tretman.

Hronični kožni eritemski lupus
Najčešći oblik HKLE je diskoidni LE. U obliku kovanice ili diska, lezije su najčešće postavljene na skalpu i/ili licu, ali se mogu naći i na drugim delovima tela. Ako je HKLE samo na glavi i vratu, govorimo o tzv. lokalizovanom obliku. Ako su promene distribuirane i po ostalim delovima kože, tada govorimo o tzv. diseminovanom ili generalizovanom obliku HKLE. Retko, svaki deseti pacijent koji ima generalizovani oblik može preći u sistemski oblik bolesti. Promene su najčešće crvene, zadebljale, ali i istanjene (atrofične) s beličastom ljuspicom na površini. Vremenom, javljaju se ožiljci, a koža postaje tamnija ili svetlija na tim mestima. Kada se DLE javi na skalpu, rezultat je trajna, ožiljna ćelavost – alopecija (polje bez dlake). Subjektivno, na mestima DLE, bolesnik ne oseća svrab ili neki drugu tegobu. Izlaganje suncu može da dovede do pogoršanja lezija na koži, takođe i do nastanka novih. Kod DLE promena koje dugo traju retko može doći do nastanka karcinoma kože.

Drugi oblici HKLE – kada je promena HKLE jako debela govorimo o hipertrofičnom ili verukoznom (nalik na bradavicu) LE. Retko, lezije mogu biti postavljene duboko u potkožno tkivo – lupus paniculitis ili lupus profundus. Promene HKLE mogu se razviti i na slukožama, u prvom redu, usta i nosa, ali i očiju (sluznički oblik).

Subakutni kožni eritemski lupus
Razlikujemo dva klinička oblika SKLE: jedan u vidu psorijaznih promena (psorijaziforman) gde su promene na koži crvene, s beličastim ljuspicama locirane na trupu i ekstremitetima, a retko i na licu. Drugi oblik karakterišu promene koje su kružne, prstenaste, takođe crvene s beličastim ljuspanjem i zovemo ga anularno-policiklični. Sunčevo svetlo kao i solarijumi dovode do pogoršanja. Bolesnik se ne žali na svrab, povlačenjem promena ne ostaju ožiljci ili zaostaju blage pigmentacije. Bolesnici sa SKLE mogu imati na koži i promene tipa DLE kao i akutni LE.

Trudnoća i lupus
Žene koje boluju od SKLE su u riziku od rađanja deteta sa tzv. neonatalnim LE i/ili oštećenjem srca na rođenju. Promene na koži kod neonatalnog LE obično nestaju posle pola godine. Sam tok trudnoće kod SLE bolesnice je nepredvidljiv. Neophodne su česte kontrole kao i multidisciplinarni pristup – konzilijarni pregledi (pored ginekologa, reumatolog, dermatolog, itd.).

Akutni kožni eritemski lupus
Tipične promene su na licu u centralnim partijama, jarko- crvene boje i jasno ograničene prema okolnoj koži. Najčešće ih porede prema izgledu s leptirom ili opekotinom od sunca. Promene tipa AKLE mogu biti i na ostalim delovima kože, uvek simetrično na rukama, nogama ili trupu – generalizovani AKLE. Veoma su fotoosetljive, sunce dovodi do pogoršanja ili nastanka novih promena. Posle povlačenja ne zaostaju ožiljci, ali mogu zaostati diskoloracije.

Druge promene na koži kod LE (lupus-nespecifične promene)
Vaskulitis ili purpura – nastaje usled oštećenja zidova krvnih sudova u koži u vidu sitnih ili poput kovanice velikih mrlja ili izdignuća ili koprivnjače, obično crvene do plavičaste ili smeđe boje. Ponekad može doći do pojave i ranice. Obično se viđa kod bolesnika sa aktivnim SLE.

Ćelavost (alopecija) – posebno u aktivnim oblicima SLE dolazi do pojačanog ispadanja dlake i pojave prolazne ćelavosti (razlikovati prema ožiljnoj ćelavosti kod DLE), a takođe i do fragilnosti dlake koja postaje kraća i ređa (tzv. lupusna dlaka).

Fotopreosetljivost – oko 50% svih bolesnika sa LE pokazuje fotoosetljivost, značajno više bolesnici sa SLE, SKLE i AKLE. Bez razlike i UVA i UVB zraci.

Lečenje
Sredstva za zaštitu od sunca su jako važna, faktor zaštite 30 i veći, obavezno i UVA i UVB filteri. Ne izlagati se suncu između 10 i 16 časova, nositi odgovarajuću odeću, šešire, uz zabranu odlaska u solarijume.

AKLE lečimo sistemskim lekovima kao što su kortikosteroidi ili u kombinaciji s drugim lekovima koji imaju imunosupresivnu ulogu (koče imunski odgovor). DLE i SKLE mogu biti lečeni samo topijskim kortikosteroidnim sredstvima i drugim imunospuresivima kao npr. takrolimus i pimekrolimus. Takođe, kod pojedinih lezija, kortikosteroidi mogu biti ubrizgavani direktno u promenu.

Osnovnu sistemsku terapiju čine lekovi antimalarici (hidroksihlorokvin, hlorokvin, kvinakrin). Pored antimalarika, u sistemskoj terapiji LE, mogu se korisititi i kortikosteroidi, sulfoni (dapson), metotreksat, soli zlata, azatioprin, mikofenolat mofetil, ciklosporin, talidomid.

Lečenje (kombinacija lekova) se određuje prema tipu i raširenosti bolesti

<< Nazad