headerphoto

Seksualno prenosive bolesti

Genitalni herpes

Genitalni herpes uzrokuje herpes simpleks virus (HSV) koji dovodi do pojave mehurića i ranica na genitalijama i/ili ustima, što je praćeno osećajem bola (svraba ili pečenja). Veoma često, osećaj svraba i peckanja može da prethodi plikovima. Česte su i ponovne, rekurentne, infekcije. Približno 25 miliona stanovnika SAD ima rekurentni genitalni herpes. Važno je da znati da ponovna pojava plikova na penisu ne znači i ponovno inficiranje pacijenta već „samo“ aktiviranje već postojećeg virusa koji se posle primarne infekcije nalazi u odgovarajućem ganglionu. Bolest se prenosi sa osobe na osobu. Nije neophodan seksualni kontakt, dovoljan je i blizak fizički kontakt. Virus može biti prenet i za vreme perioda kada je bolesnik bez vidljivih tegoba. Prilikom porođaja, ako mati boluje, moguće je da se zarazi i beba tako da je neophodno preduzeti sve mere opreza.

Postoje dva tipa HSV, tip I i tip II. Genitalni herpes najčešće uzrokuje HSV tip II. Oko 30% novootkrivenih s infekcijom herpes virusom na genitalijama uzrokovano je tipom I (ovde je najverovatniji način prenošenja oralni seks). Lečenje se sprovodi kada je bolest manifestna. Takođe, ukoliko se tegobe manifestuju više puta u toku godine i predstavljaju smetnju pacijentu, neophodna je profilaksa antivirusnim lekovima. Treba naglasiti da je neophodno izbegavati seksualne odnose tokom prodromalnih simptoma (svraba, peckanja, itd), tokom trajanja promena na koži, pa sve dok promene potpuno ne zarastu.

 

Code