headerphoto

Seksualno prenosive bolesti

Hepatitis B i C

Jedina SPB bolest koja se može sprečiti vakcinacijom je hepatitis B.

Potencijalno ozbiljna oboljenja koja mogu dovesti do teškog i nepopravljivog hroničnog oštećenja jetre. Znaci kojima se mogu javiti su: opšta slabost, groznica, žuta prebojenost kože i sluzokoža, itd.

 

 

Code