headerphoto

Lidija Kandolf Sekulović

 Godina i mesto rodenja 1971, Beograd

Jezici srpski, engleski, ruski

Obrazovanje
1989-1995: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Poslediplomsko obrazovanje
1995-1997: Poslediplomske studije iz imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1996-1999: Specijalizacija iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
2001. Odbrana magistarske teze: „Određivanje pojedinih parametara eksperimentalno izazvane reakcije kontaktne preosetljivosti kod pacova i njihovo korišćenje u ispitivanju imunomodulatornog efekta laserskog ozračivanja niske snage“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. Odbrana doktorske disertacije:
Mutacije i promene ekspresije gena odgovornih za proliferaciju i apoptozu T-limfocita kod obolelih od primarnog kutanog T-ćelijskog limfoma tipa mycosis fungoides“, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Stipendije i nagrade
1995-1996: Stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije
2001: Stipendija Internacionalnog društva za dermatologiju
2002: Stipendija Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju i Škotskog dermatološkog društva
2002: Nagrada Američke akademije za dermatologiju
2003: Nagrada Društva za eksperimentalnu dermatologiju
2004: Nagrada Internacionalanog društva za dermatologiju

Dosadašnji rad u struci
1995-1996: lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije
1996-1999: lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
1999: specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA


Članstvo u naučnim i stručnim organizacijamaDermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Društvo alergologa i kliničkih imunologa Srbije - Odbor za kontaktni dermatitis
Udruženje dermatovenerologa Srbije
Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju
Internacionalno udruženje za dermoskopiju
Internacionalno udruženje za teledermatologiju