headerphoto

Hijaluronska kiselina

Da li postoje rizici kod ovog tretmana?

Da. Tretman hijaluronskom kiselinom je sigurna procedura, jer je ona prirodan sastojak kože. Nije napravljen od životinjskog ili humanog materijala, pa nema rizika od infekcije, a rizik od prolazne alergijske reakcije je veoma nizak, tj. one se javljaju veoma retko.

Koji su neželjeni efekti?

U prvih 24 časa na mestu injekcije pojavljuje se blagi otok. Kod nekih pacijenata može se javiti modrica koja posle nekoliko dana prolazi. Zbog toga, ukoliko imate neki važan događaj (poslovni ili socijalni) injekciju hijaluronske kiseline treba planirati 7-14 dana ranije.

Veoma retko, na mestu injekcije može se stvoriti otvrdnuće i crvenilo kao posledica alergijske reakcije na hijaluronsku kiselinu, ali se ova reakcija može tretirati i prolazne je prirode, tj. povlači se u sledećih 6 meseci, a najčešće ne remeti izgled lica.
<< Nazad