headerphoto

Bolesti kože, dlake i noktiju

Mladeži

Mladeži (nevusi) mogu biti urođeni ili stečeni. Stečeni nevusi počinju da se pojavljuju između 6. i 12. meseca života i broj im se povećava sve do 9. ili 14. godine života, s tim da najveću gustinu nevusi dostižu ranije u detinjstvu u geografskim područjima s većim stepenom insolacije. U detinjstvu, broj stečenih nevusa povećava se sa uzrastom, veći je kod dečaka, kod dece sa slabom podnošljivošću sunčevog zračenja, prisustvom pega, sa podacima o težim opekotinama od sunca i odmorima u toplim, sunčanim predelima ili na moru. Takođe, osobe crne rase imaju manje nevusa nego belci. Dakle, može se zaključiti da je rano izlaganje suncu veoma važan činilac u nastanku nevusa, kao i da je broj stečenih nevusa povezan sa ukupnim stepenom izlaganja suncu pre 12. godine života i dve ili više epizoda bolnih opekotina od sunca. Treba napomenuti da se nevusi mogu manifestovati i na noktu, konjunktivi ili sluzokožama.

Za razliku od stečenih, kongenitalni (urođeni) nevusi su nevusi koji se uočavaju na rođenju ili između prvog i drugog meseca života. Kongenitalni nevusi su veći od stečenih i dele se na male, srednje i džinovske kongenitalne nevuse. Pored pomenutih postoje još i halo nevus, Spitzov nevus, plavi nevus, itd.

Svaka promena na koži može se ukloniti, ekscidirati, iz medicinskih ili kozmetskih razloga. Naravno, uslov je da intervenciju obavlja za to specijalizovana osoba (dermatohirurg, hirurg-plastičar, maksilofacijalni hirurg, itd.) i da pored rizika same intervencije, koji je veoma mali, ne postoji druga opasnost za pacijenta. Postoje određeni tabui da će mladež „postati maligan“ ukoliko se ukloni ili povredi, što, naravno, nije tačno i ne postoje nikakvi dokazi za ovakav stav.


 

Code