headerphoto

Uklanjanje promena na koži

Šta su to mladeži?

Mladeži (nevusi) su najčešće pigmentovane promene koje su sastavljene od melanocita. Postoji više vrsta mladeža, različitog izgleda. Neki su prisutni od rođenja, a neki se javljaju tokom života. Broj mladeža je u direktnoj vezi sa stepenom izlaganja suncu i koliko puta je osoba izgorela na suncu. Ukoliko su prisutni u velikom broju na koži tela, predstavljaju faktor rizika za nastanak melanoma. Kod osoba koje imaju preko 20 nevusa, savetuje se potpuno izbegavanje i zaštita od sunca, povremeni samopregled mladeža i jednom godišnje pregled dermatologa sa dermoskopijom, radi ranog otkrivanja promena na mladežu i blagovremenog uklanjanja. Melanom, najmaligniji karcinom kože, se u 30% slučajeva razvija na već postojećem mladežu, zbog čega je neophodno javiti se lekaru ukoliko se primeti promena oblika, boje, ivice mladeža ili se deo mladeža izdigne. Mada postoji uvreženo mišljenje da se mladeži ne smeju dirati, rano otkrivanje promena na mladežu i blagovremeno uklanjanje izmenjenog mladeža je jedini siguran način za prevenciju melanoma i njegovo rano uklanjanje, i tada je prognoza oboljenja dobra. Takođe, mladeži se mogu uklanjati i iz estetskih razloga bez ikakve opasnosti. U zavisnosti od kliničke i dermoskopske slike, moguće je uklanjanje radiotalasnom ili klasičnom hirurgijom, o čemu odluku donosi dermatolog. Svaki uklonjeni mladež MORA se poslati na patohistološku analizu radi potvrde dijagnoze. Više o mladežima i melanomu ovde


Šta su to meki fibromi?

Veoma često se na koži vrata, pazuha kapaka i prepona posle dvadesete godine života pojavljuju sitni mekani izraštaji, boje kože ili pigmentovani, koji tokom godina rastu, a njihov broj se uvećava. Ove promene su dobroćudne, stvaraju estetski problem. Uklanjaju se jednostavno, radiotalasima, elektrohirurški ili kriodestrukcijom tečnim azotom. Ukoliko je promena veća i na široj osnovi, nekada je neophodno i uklanjanje klasičnom hirurgijom s patohistološkom analizom.