headerphoto

Seksualno prenosive bolesti

Polne bradavice (Condylomata acuminata)

Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje pojavu izraslina različite veličine i broja, karfiolastog izgleda u regiji genitalija i čmara. Bolest se širi sa jedne osobe na drugu. Neki od tipova HPV-a koji produkuju zaravnjene, tamne ili boje kože izrasline mogu biti udruženi sa uzrokom maligne bolesti (karcinoma) na grliću materice. HPV se dijagnostikuje kliničkim pregledom. Kod žena može biti urađen i pregled razmaza. Kod trudnica, bebe takođe mogu biti inficirane tokom porođaja. Polne bradavice se leče hemijskim sredstvima i/ili elektrohirurgijom. Pošto su polne bradavice često subkliničke (nevidljive pri pregledu) može biti potrebno više intervencija.

 

Code