headerphoto

Bolesti kože, dlake i noktiju

Urtikarija

Urtikarija (koprivnjača) predstavlja prolaznu erupciju crvenkastih papula, tzv. urtika, koje nalikuju promenama koje se viđaju posle ožarenja koprivom. Pored zahvatanja kože mogu biti zahvaćeni i respiratorni, gastrointestinalni i kardiovaskularni sistem. Oko 15 do 23% opšte populacije imalo je tokom života epizode urtikarije. Kod približno 50% pacijenata urtikarija se manifestuje zajedno sa angioedemom, odnosno otokom mekih tkiva (npr. jezika, usne, kapka, itd). Razni faktori mogu izazvati urtikariju i angioedem. Prema tim uzrocima urtikarije se mogu podeliti u dve grupe: urtikarije izazvane nefizičkim faktorima i urtikarije izazvane fizičkim faktorima. U nastanku urtikarija izazvanih nefizičkim faktorima mogu sudelovati razni uzroci: hrana, lek, infekcija, maligna i sistemska oboljenja, itd. Toplota, hladnoća, pritisak, vibracije, svetlost su faktori koji dovode do nastanka fizičkih urtikarija. Ako urtikarija traje duže od 6 nedelja onda se naziva hroničnom urtikarijom. Uzrok hornične urtikarije je veoma često nepoznat, čak kod 85% slučajeva. Idealno lečenje urtikarije i angioedema je otkrivanje uzročnika i njegovo otklanjanje. S obzirom da se kod hronične urtikarije uzrok veoma često ne može otkriti, lečenje je simptomatsko. Antihistaminici, kortikosteroidi, ciklosporin i dapson su najčešće davani lekovi u lečenju urtikarije.


 

Code