headerphoto

Radoš D. Zečević

 Godina i mesto rođenja 1955, Sarajevo

Jezici srpski, engleski

Obrazovanje

1974-1980: Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
1986-1989: Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)
1999: Magistar medicinskih nauka („Značaj promena na koži za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog lupusa“, Vojnomedicinska kademija, Beograd)
2002: Doktor medicinskih nauka („Značaj Lupus band testa za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog lupusa“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Radno iskustvo

2003- Docent VMA, dermatovenerologija
2002- Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA
1997. Načelnik II odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti VMA
1996. Primarijus SLD
1994. Asistent za predmet dermatovenerologija, VMA
1989-1992: Lekar specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
1986-1989: Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)
1981-1986: Lekar opšte prakse (Garnizonska ambulanta Sarajevo)

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Udruženje dermatovenerologa Srbije
Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju
Internacionalno udruženje za dermoskopiju
Internacionalno udruženje za teledermatologiju